Ngày Thế Giới Bạn Hữu

 

Ngày thế giới bạn hữu

 

Mỗi một người xuất hiện trong đời sống của chúng ta đều có nguyên do.

Người thích bạn thì cho bạn ấm áp, và dũng khí.

Người mà bạn thích thì bạn học được sự yêu thương và giúp đ.

Người mà bạn không thích thì dạy cho bạn sự  khoang dung và tôn trọng.

Những người không thích bạn, cho bạn sự tự phản tỉnh và trưởng thành.

Không có ai xuất hiện trong đời sống của chúng ta mà không có nguyên do.

Mỗi một người xuất hiện đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.

Vì sự xem nhẹ, cho nên được khoái lạc.  Vì sự xem nhẹ, nên được hạnh phúc.

Chúng ta là những hành khách trên cỏi đời này, có rất nhiều việc mà chúng ta không làm chủ được.

Ví dụ như thời gian đã ra đi, hoặc là người thân bị thất lạc.

Chữ tâm "", có ba dấu chấm, ba dấu chấm nào cũng đều nhảy ra dòng chữ tâm.

Bạn càng nắm giữ lấy nó, thì thường hay nhanh chóng ly khai.

Trong cuộc sống, xem nhẹ bao nhiêu thì s đau kh sẽ rời khỏi mình bấy nhiêu.

Mọi người đều sợ mình không thức tỉnh, hy vọng tâm minh được trong sáng như gương.

Thực tế tại sao phải thức tỉnh?

Nấu cháo cần để ba phần gạo, bảy phần nước.

Hành sự thì nên vì mình ba phầm, vì người thì bảy.

Đối với bạn bè cần có ba phần nhận thực, bảy phần khoang dung.

Đối với gia đình cần có ba phần yêu thương, bảy phần trách nhiệm.

Đọc văn chương cần thấy ba phần, bảy phần phẩm.

Uống rượu chỉ đến ba phần say, bảy phần tỉnh.

Ba phần... bảy phần, chỉ là cái cân của cuộc sống.

Sách thì để đọc, mà học lại từ thế giới.

Châm thì châm trà, học thì trong đời sống.

Rót là rót rượu, nhưng nếm thì lại chua cay.

Cuộc sống giống như vé xe một chiều có đi không có về, không có sự diễn tập.

Mỗi xuất là hiện trường phát sóng.

Mùa thu lạnh thì nhớ mặc thêm áo, phải tự chăm sóc cho sức khỏe tốt.

Phải có trách nhiệm với sức khỏe, bất cứ vật gì trên thế giới đều không là của bạn.

Duy chỉ có thân thể của bạn mới là của riêng bạn.  Thật ra có nhiều người trông chờ bạn quan tâm.

Vì vậy, nghĩ tới người.  Thì  hãy cho người thấy đi!

Hôm nay và ngày mai là hai ngày bạn bè thế giới ,

Tìm 9 người bạn cho bạn.

Hơn 9 người thì bạn sẽ có hạnh phúc.

Nghĩ về ai, gởi cho người đó, bao gồm cả tôi, đừng để ngưng lại tại đây, ở bạn!

世界朋友日

每一個在你的生命裡出現的人, 都有原因.
喜歡你的人给了你温暖和勇氣。
你喜歡的人讓你學會了愛和自持。
你不喜歡的人教會你寬容與尊重。
不喜歡你的人,讓你自省與成長。
没有人是無缘無故出現在你的生命裡的,

每一個人的出現都有原因,都值得感激.
因為看輕, 所以快樂; 因為看淡,所以幸福。
我們都是天地的過客,很多人事,我們都做不了主。
譬如離去的時間,譬如走散的人。
"
" 字三個點,没有一個點不在往外蹦。
你越想抓牢的,往往是離開你最快的。
人生,看輕看淡多少,痛苦就離開你多少。
人人都怕自己不清醒,希望自己心明如镜。
其實人生何必太清醒?
做粥要放三分米,七分水。
處事要三分為己,七分為人。
對朋友要三分認真,七分寬容。
對家庭要三分愛,七分責任。
看文章要三分在看,七分在品。
喝酒要到三分醉,七分醒。
三分...七分..不過是人生的掂量。
看的是書,讀的却是世界;
沏的是茶,學的却是生活;
斟的是酒,品的却是艱辛。
人生就像一張有去無回的單程車票,没有彩排,
每一場都是現場直播!
秋凉了注意添加衣服,照顧好自己的身體,

對自己健康負責,世界上所有的東西都不是你的、

唯有身體才是自己的。其實有很多人都等着你去關心,

所以,想起誰。就給誰發過去吧!
今明兩天是世界朋友日,

發给你最好的九個朋友,

超過九個你會幸福的,

想起誰,發給誰,也包括我,别在你這裡斷了!