Truyện Ngắn Nguyễn Lanh

   

Kể từ hôm nay xin mời các bạn thưởng thức lại câu chuyện cũ để nhớ về một thời gian khổ đã qua. Câu chuyện Khoảnh Khắc Cuộc Đời (KKCĐ) của thầy Long được gởi lại thêm lần nữa.

Khoảnh Khắc Cuộc Đời là một câu chuyện dài, ghi lại một phần cuộc sống của những người liều mình bỏ nước ra đi. Người viết chỉ viết lại cái nhìn khiếm diện, cái thực tế một mặt mà mình chứng kiến. Nó chỉ nhằm mục đích giải trí giúp vui cho người đọc. Câu chuyện với những tình tiết và những nhân vật đều do óc tưởng tượng mà có.

Nếu nó trùng tên, trùng địa danh, trùng hoàng cảnh cũng là ngoài ý muốn của người viết.


Mời tất cả các bạn đọc xem chơi cho biết cuộc đời của một anh giáo làng bỏ nước lưu vong đã sống như thế nào trong trại tị nạn... Cũng như những ngày mới nhập cư trên xứ Mỹ.

Lanh Nguyễn