Quỹ Từ Thiện Đồng Lòng Kiên Giang尊敬的各位老師,親愛的校友們。

我們堅江同心在思考商量下,決定成立堅江同心慈善基金會。

目的地互助堅江省中文聯校,維持中文學校,發揚中華民族五千年文化,也是實現了我們祖先的願望,加上幫助生活艱苦,病痛的老師,學生,校友們 ,我們會伸出援手在經濟能力許可的範圍內。


 • 宗旨: 博愛,公平,平䓁,分明,
  • 博愛: 相愛,互助的精神。
  • 公平: 公平對待堅江省中文聯校各位成員,(老師,同學們).
  • 平䓁: 不分別社會階級成份,職業,宗教,種族等等⋯
  • 分明: 公開每一個活動,支出與收入,目前帳戶存款.
 • 目的: 互助,響應支持堅江省中文聯校,讓我們維持祖先傳下的語言,文化.
 • 贊助: 提高互助団結的精神,贊助請隨意,誠心邀請各位老師,校友,朋友們,同心協力來實現我們的願望,感恩大家的支持與贊助.
 • 財政報告: 由於每天收入與支出(請查財政報告). 請聯絡以下的地址:
  • 美國地區:財政 ,陳昇榮,Trần Thăng Vinh
   • 請註明: 慈善基金會
   • 地址:  1608 Rosemary Dr., Arlington, Texas 76014-1570, USA
   • 電郵:  vtran1608@hotmail.com
   • 電話:  1-817-807-0946


***********

Kính gởi quý Thầy Cô, bạn hữu, và các Anh Chị Em thân mến. 

Trong tinh thần "Lá lành đùm lá rách", giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc gặp khó khăn, một số Thầy Cô và cựu học sinh trường Hoa Ngữ Kiên Giang vừa thành lập QŨY T
Ừ THIỆN ĐỒNG LÒNG KIÊN GIANG nhằm thực hiện những điều như sau:

 • Tôn Chỉ: Bác ái, công bằng, bình đẳng, minh bạch.
  • Bác ái:  trong tinh thần tương thân, tương ái.
  • Công bằng: cho tất cả thành viên của Đồng Lòng Kiên Giang (LTHNKG gồm thầy cô, cựu học sinh, và thân quyến).
  • Bình đẳng: không phân biệt thành phần xã hội, nghề nghiệp, giai cấp, tôn giáo, sắc tộc...
  • Minh bạch: công khai hóa mọi hoạt động chi-thu, cũng như ngân quỹ đang có trong tài khoản.
 • Mục Đích: 
  • Trợ giúp và ủng hộ phần nào cho công việc dạy bổ túc Hoa ngữ cho con em người Hoa ở tỉnh Kiên Giang để duy trì ngôn ngữ và văn hóa của cha ông nếu cần.
  • Trợ giúp Thầy Cô, cựu học sinh, hay thân quyến còn ở tại quê nhà bị thiên tai, bệnh hoạn, tai nạn, hoặc hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn cần được giúp đỡ một cách khẩn cấp, trong phạm vi có thể.
 • Đóng Góp: 
  • Mọi sự đóng góp đều có tính cách tự nguyện. Quý thầy cô, cựu học sinh, cùng thân quyến, bạn hữu... muốn đóng góp cho quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ cho thầy cô, bạn hữu, đồng hương... trong lúc khó khăn xin vui lòng liên lạc trực tiếp với ban tổ chức (qua điện thoại hoặc E-mail...) Chúng tôi xin chân thành cảm tạ mọi sự tùy hỷ đóng góp của tất cả quý vị.
 • Báo Cáo Tài Chánh: Báo cáo sẽ được bổ túc mỗi khi có sự thay đổi. (Xin xem phần “Báo Cáo Tài Chánh”).
 • QUỸ TỪ THIỆN hiện do:
  • Trần Thăng Vinh làm Thủ Quỹ (ở Mỹ)
   • Xin điền thêm ở phần ghi chú là ngân phiếu dùng cho Quỹ Từ Thiện
   • Địa chỉ liên lạc: Trần Thăng Vinh, 1608 Rosemary Dr., Arlington, Texas 76014-1570, USA
   • E-mail: vtran1608@hotmail.com
   • Điện Thoại: 1-817-807-0946
 • Thành Viên của Hội: 
  • Thầy Tăng Quang 曾子愚老師 - Cố Vấn
  • Cô Lưu Nga Ảnh 劉娥影老師 - Hội Trưởng
  • Cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Hội Phó kiêm Thủ Quỹ
  • Trần Thăng Vinh 陳昇荣 - Thủ Quỹ
  • Hàng Đông Ngươn 韓東元 - Giữ Sổ Sách, Báo Cáo
  • Trần Văn Thạnh 陳文盛 - Trợ Giúp Gây Quỹ
  • Lưu Kim Trúc 劉金竹 - Trợ Giúp Gây Quỹ
 • Thành Viên ở VN:  Phụ trách việc làm từ thiện.
  • Cô Đào Ngọc Hương 姚玉香老師
  • Cô Lý Xuân Múi 李春妹老師
  • Tân Tuyết Phương (cháu Cô Hương)
  • Cùng các ACE đi làm thiện nguyện ở Rạch Giá