Thi Sĩ Vườn Nhà‎ > ‎Thơ Vui‎ > ‎

Con Quỳ Lậy Chúa Trên Trời

Con Quỳ Lậy Chúa Trên Trời 1 và 2″ là hai bài thơ sưu tầm ở trên internet, và đã gây cảm hứng cho anh Thanh Long và chị Cẩm Nhung viết hai bài thơ nối tiếp để mọi người đọc cho vui.