Lời Hay Ý Đẹp


 loihay.pngSC SC KHÔNG KHÔNG !!!

Ta c tưởng trn gian là cõi tht
Thế cho nên tt bt đến bây gi

Lời Hay Ý Đẹp


Nếu ta không có những gì mình yêu,
thì hãy yêu những gì mình có.


Lời Hay Ý Đẹp 2


终身受用的社交潜规则 - Kenny Lucky 搜集
 • 没有亲眼所见,就不用急着用你的嘴巴来证明.
 • 对不知道的事,直接说“不知道”才是最轻松的。
 • 如果别人朝你扔石头,就不要扔回去了,留着做你建高楼的基石。
 • 人红是非多,如果你斗不过“是非”,不如暂时放弃“当红”,以退为进。
 • 忍得了就忍,忍不了就改变,改变不了就认了吧。
 • 遇事缓一缓,说话停一停,很多东西便会清晰。
 • 发射自己的光,但不要吹熄别人的灯。
 • 莫与小人为仇,小人自有对头。
 • 不盲目骄傲,不刻意渺小。
 • 每个人总有不愿意公开的秘密,千万不要苦苦相逼。
 • 有些事,很多人都在做,你不做,不代表你错了。
 • 求神不如求人,求人不如求己,求己不成还要求人。
 • 果实熟透了才可以采摘,思考沉稳了才能充分表达。
 • 简单事不争吵,复杂事不烦恼,发火时不讲话,生气时不决策。
 • 当你意识到自己错了,你还是对的。
 • 宁可保持沉默像傻子,也不要一开口就证明自己是傻瓜。
 • 沉默是反击无耻的无声风暴,愤怒是抗击外辱的有效“自残”。
 • 别把自己不当人,别把自己太当人。
 • 心中有敌,天下皆为敌;心中无敌,无敌于天下。
 • 欲胜人者先自胜,欲卑人者先自卑。
 • 许多人在重组自己的偏见时,还以为自己是在思考。
 • 你无法判断别人是好人还是坏人,但你自己可以做一个好人。
 • “没有完人,只有完蛋”,所以一定要有缺点。
 • 忍得一时风亦静,容得万事心自清。
 • 有招请亮招,没招别出手。
 • 与其说别人让你痛苦,不如说自己的修养不够。
 • 诺不轻信,故人不负我;诺不轻许,故我不负人。
 • 如不识货,一时穷;如不识人,一世苦。
 • 不要去欺骗别人,因为你能骗到的人,都是相信你的人。
 • 笨人的自知之明在于,他能巧妙地运用其傻劲。
 • 心中装满着自己的看法与想法的人,永远听不见别人的心声。
 • 了解你的人未必是关心你的人,也许他只是个聪明人。
 • 不要急于表达自己,那不是有见地的体现;也不要急于否定别人,和谐共存才是生存之道

Những câu phát ngôn vui về TIỀN: 

 • Tiền mang lại hạnh phúc với những người biết sử dụng chúng, biết dùng nó để đem đến niềm vui cho những con người bất hạnh.

 • Tiền không phải là thước đo chính xác nhất để đánh giá con người... nhưng hầu hết người ta lại sử dụng thước đo này...

 • Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người... không có chúng!

 • Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền!

 • Tiền không quan trọng ..nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

 • Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

 • Tôi không tham tiền - Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

 • Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu... Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

 • Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu... Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

 • Ðồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Ba`i suu tâ`m cu?a anh Lu Liê?t Thanh go?i