Liên Lạc
Nhóm tổ chức rất hoan nghinh và luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của tất cả quý vị.  Mọi chi tiết xin gởi E-mail đến donglongkiengiang@gmail.com.

Cảm ơn