Hình ẢnhNhững Ngày Xưa Thân Ái, tác giả Phạm Thế Mỹ, tiếng hát Kim Trúc tại Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2017 tạc Boston:

Những Ngày Xưa Thân Ái, tiếng hát Kim Trúc, tác giả Phạm Thế Mỹ


Cảnh trường Minh Đức Rạch Giá 2013 do Trần Văn Ta thực hiện

YouTube Video